Báo cáo Vấn đề Bảo mật trên Yahoo

Nếu bạn là thành viên của cộng đồng bảo mật và cần báo cáo một lỗ hổng kỹ thuật, vui lòng truy cập trang Chương trình Báo lỗi Nhận thưởng (Bug Bounty Program) của chúng tôi.

Nếu bạn muốn báo cáo hành vi vi phạm, thư rác, lừa đảo qua email, các vấn đề kết nối hoặc các vấn đề khác không phải bảo mật, hoặc nếu bạn đang gặp vấn đề với tài khoản Yahoo của mình, vui lòng truy cập trang trợ giúp bảo mật của chúng tôi.

Để báo các cáo email hoặc trang web lừa đảo, vui lòng xem Làm thế nào để báo cáo một email hoặc trang web lừa đảo?

Xem thêm thông tin về Quy định về Sự riêng tư của Yahoo.

Nếu bạn tin rằng sự an toàn cá nhân của mình đang gặp nguy hiểm hoặc bạn có thể là nạn nhân của vụ đánh cắp danh tính hoặc hành vi bất hợp pháp khác, vui lòng liên hệ trực tiếp với cơ quan hành pháp khu vực, tiểu bang hoặc liên bang.