Tôi có cần sao lưu máy tính của mình không?

  • Tác Giả Yahoo An toàn

Ngay cả khi bạn bạn đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ máy tính của mình khỏi phần mềm độc hại, các mối nguy hiểm tiềm ẩn khác có thể phá hủy thông tin trong máy tính. Điện áp tăng vọt, sét đánh, lỗi phần cứng hoặc thiên tai tự nhiên cũng có thể khiến bạn mất các dữ liệu quan trọng của mình hoặc không thể sử dụng được máy tính.

Sao lưu các tập tin có thể giúp bạn ngăn chặn thảm họa. Sao lưu đơn giản là việc tạo một bản sao điện tử của các tập tin, lưu trữ bản sao đó ở một nơi an toàn. Nếu thường xuyên sao lưu các tập tin của mình, bạn có thể truy xuất một số thông tin của mình, nếu không phải là tất cả, trong trường hợp điều gì đó xảy ra với tập tin gốc trên máy tính của bạn.

Một số mẹo để sao lưu máy tính của bạn:

  • Sử dụng ổ cứng ngoài, CD, DVD hoặc các phương tiện lưu trữ khác cho các bản sao lưu của bạn. Hoặc tải dữ liệu lên dịch vụ lưu trữ tập tin dựa trên Internet. Bất kỳ cách nào bạn thực hiện, không chỉ sao chép các tập tin sang một vị trí khác trên ổ cứng của bạn.
  • Gán nhãn ngày và giờ sao lưu cho phương tiện sao lưu. Không xóa bản sao lưu trước đó cho đến khi bạn tạo một bản sao lưu mới.
  • Sao lưu bất cứ thứ gì bạn không thể thay thế một cách dễ dàng, chẳng hạn như thông tin tài chính, ảnh kỹ thuật số, âm nhạc hoặc các chương trình bạn đã mua hoặc tải xuống từ Web, các dự án ở trường. Đối với những kiểu tập tin này, bạn có thể chỉ đơn giản sao chép và dán tập tin đó sang phương tiện sao lưu.
  • Nếu bạn sử dụng một chương trình email được cài đặt trên máy tính (chẳng hạn như Microsoft Outlook), hãy sao lưu các thư điện tử quan trọng và sổ địa chỉ email của bạn. Một số chương trình email bao gồm tính năng xuất để sao lưu dữ liệu quan trọng.
  • Nếu bạn cố gắng tiết kiệm thời gian và dung lượng khi sao lưu máy tính của mình, hãy cân nhắc chỉ sao lưu dữ liệu cá nhân của bạn. Không sao chép các chương trình như Microsoft Outlook hoặc hệ điều hành của bạn. Bạn có thể cài đặt lại những chương trình này từ đĩa CD gốc đã mua hoặc từ CD khôi phục hệ thống đi kèm với máy tính của bạn, hoặc tải xuống từ trang web của nhà sản xuất.
  • Nếu thỉnh thoảng bạn mới sử dụng máy tính, hãy sao lưu dữ liệu một tuần một lần. Nếu ngày nào bạn cũng sử dụng máy tính, sao lưu hàng ngày các tập bạn sử dụng thường xuyên nhất hoặc được chỉnh sửa vào này đó là điều nên làm.