Yahoo ID và các bí danh của bạn

  • Tác Giả Yahoo An toàn

Yahoo ID của bạn là tấm hộ chiếu cho rất nhiều sản phẩm và tính năng tuyệt vời liên quan cuộc sống của bạn. Cho dù đó là tài khoản Yahoo Mail của bạn, kiểm tra danh mục đầu tư trên Yahoo Tài chính hoặc đăng các hình ảnh trong kỳ nghỉ lên Flickr, Yahoo ID của bạn giúp bạn nhận dạng chính mình và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn.

Đôi khi, các tình huống có thể phát sinh mà bạn muốn sử dụng một danh tính khác. Đó là trường hợp mà các bí danh trở nên hữu ích. Bí danh là các ID duy nhất có thể được cung cấp thay vì Yahoo ID gốc của bạn. Nếu bạn không muốn tạo tài khoản hoàn toàn mới, bạn có thể tạo bí danh để che giấu Yahoo ID chính của mình khi giao tiếp với người khác.

Với một bí danh, bạn có thể sử dụng một danh tính khác trong khi vẫn giữ nguyên vẹn Yahoo ID gốc của mình và tất cả các cài đặt của nó. Tìm hiểu thêm về tạo bí danh.

Là một tính năng bảo mật, có một số trang như Yahoo Hỏi & Đáp, Yahoo Sports thao nơi bạn có thể sử dụng biệt danh theo sự lựa chọn của mình. Biệt danh này đóng vai trò như là danh tính của bạn trên trang đó. Trong những trường hợp này, tên bạn chọn không cần phải duy nhất.

Với tất cả các cách để chia sẻ trực tuyến, điều quan trọng là chú ý đến cách bạn đăng thông tin ở các trang khác nhau. Thận trọng về thông tin bạn tiết lộ về chính mình có thể giúp bạn được an toàn hơn và đóng góp xây dựng danh tiếng tích cực trên mạng.