Các Công cụ Bảo mật trên Yahoo

  • Tác Giả Yahoo An toàn

Tùy chỉnh tài khoản Yahoo để bạn có thể kiểm soát thông tin bạn muốn chia sẻ bằng các công cụ bảo mật được tìm thấy trên những trang này:

Tài khoản của tôi: Trên trang này, bạn có thể sửa thông tin bạn đã cung cấp khi đăng ký với Yahoo. Trang này bao gồm thông tin liên hệ và email và các tùy chọn để quản lý các bên thứ ba mà bạn đã ủy quyền để truy cập vào tài khoản của mình. Bạn cũng có thể tạo dấu đăng nhập để giúp làm cho tài khoản của mình được bảo mật hơn và tìm kiếm các công cụ khác.

Chọn không tham gia Khớp quảng cáo: Bất cứ khi nào có thể, Yahoo luôn đảm bảo rằng các quảng cáo mà bạn nhìn thấy được cá nhân hóa cho sở thích của bạn dựa vào hoạt động của bạn trên Yahoo và các tùy chọn đã thể hiện của bạn. Trên trang này, bạn có thể chọn không tham gia kiểu tùy chỉnh này, nhưng nếu bạn làm như vậy, các quảng cáo bạn nhìn thấy có thể không liên quan và hữu ích cho bạn.

Tùy chọn Tiếp thị: Trên trang này, bạn có thể quản lý các kiểu tin nhắn chúng tôi gửi đến bạn và cách chúng tôi gửi chúng. Bạn có thể chọn các danh mục theo sở thích cho các phần giao tiếp tiếp thị đặc biệt, các ưu đãi từ bên tứ ba và đăng ký bản tin Yahoo.

Để biết thông tin về cách Yahoo xử lý thông tin cá nhân của bạn, hãy xem trang Trung tâm Bảo mật Yahoo.