Dịch vụ định vị trên Yahoo

  • Tác Giả Yahoo An toàn

Các ứng dụng theo dõi dựa trên vị trí, có sẵn cho điện thoại thông minh và các điện thoại khác, giúp bạn cho bạn bè và gia đình biết mình đang ở đâu theo thời gian thực dễ dàng hơn bao giờ hết. Ví dụ: bạn có thể ghé thăm một nhà hàng hoặc thiết lập điện thoại của bạn để cập nhật địa điểm của bạn khi bạn di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Trước khi sử dụng dịch vụ định vị, sau đây là một số cân nhắc để đảm bảo rằng bạn chỉ chia sẻ những gì mình muốn.

Dịch vụ định vị là gì?

Dịch vụ định vị là những ứng dụng, trang web hoặc sản phẩm xác định vị trí của một ai đó hoặc cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc nhằm truyền phát thông tin cho người khác.

Rất nhiều dịch vụ cho phép người dùng truyền phát thông tin về vị trí của họ một cách công khai, thường là từ điện thoại di động. Một số chương trình cho phép mọi người ghé thăm tại các địa điểm cụ thể. Các chương trình khác cho phép họ liên tục truyền phát việc di chuyển của mình theo thời gian thực. Một phương pháp thứ ba là gắn thẻ địa lý, được sử dụng bởi các trang web như Flickr, cho phép người dùng khớp ảnh với một địa điểm trên bản đồ.

Cân nhắc các cài đặt bảo mật của bạn

Ai có thể xem thông tin địa điểm ảnh và video được chụp/quay?
Rất nhiều ứng dụng ảnh và video cho phép bạn chọn ai có thể xem các hình ảnh và video được gắn thẻ địa lý của bạn. Ví dụ, với Flickr, bạn có thể quản lý việc này bằng cách thay đổi cài đặt bảo mật địa điểm cho ảnh của mình hoặc tạo một "hàng rào địa lý", một cách để làm cho các vị trí địa lý nhất định như nhà riêng hoặc trường học trở nên riêng tư hơn.

Hãy nhớ rằng ảnh của bạn có thể bao gồm dữ liệu EXIF, nói cách khác đó là bản ghi các cài đặt của máy ảnh kỹ thuật số được sử dụng khi chụp ảnh. Những cài đặt này có thể bao gồm địa điểm và sẽ được bao gồm khi bạn tải ảnh của mình lên.

Mức độ cụ thể của việc truyền phát thông tin vị trí là như thế nào?
Các dịch vụ dựa trên vị trí theo dõi bạn khi bạn thay đổi địa điểm có thể giúp bạn thu hẹp hoặc mở rộng mức độ cụ thể vị trí của mình. Một số dịch vụ cho phép bạn quản lý cài đặt của mình để chỉ hiển thị thành phố, không phải địa chỉ, của quán giải khát dưới phố.

Các dịch vụ định vị cũng có thể sử dụng thông tin này để gửi quảng cáo được tùy chỉnh đến người đó.

Các câu hỏi cần hỏi trước khi sử dụng dịch vụ định vị:

Chúng tôi khuyên trẻ em dưới 13 tuổi không nên sử dụng dịch vụ định vị. Vì lý do an toàn, trẻ nhỏ không nên chia sẻ vị trí của mình với bất kỳ ai. Nếu con bạn ở độ tuổi thanh thiếu niên muốn sử dụng dịch vụ định vị, hãy tự hỏi chính bạn những câu hỏi sau trước khi cho phép chúng sử dụng:

Tôi có biết con tôi đang làm gì không?
Hãy nói chuyện với con bạn về thói quen của chúng, kiểm tra cài đặt trên điện thoại của chúng. Con tôi có đang sử dụng dịch vụ định vị không? Dịch vụ nào? Con tôi có biết các thông lệ trực tuyến an toàn không? Xem xét các cài đặt bảo mật của con bạn với chúng.

Các trang web này có phù hợp theo lứa tuổi không?
Một số trang web vị trí địa lý không cho phép trẻ em dưới một độ tuổi nhất định như 13 hoặc 18 tham gia. Xem xét trang đó để đảm bảo rằng con bạn đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi của trang và xem chính bạn có thấy thoải mái khi truy cập trang này hay không.

Những cài đặt bảo mật này có đủ chặt chẽ không?
Theo mặc định, một số dịch vụ vị trí địa lý cho phép những người không phải là bạn bè có thể giám sát hoạt động của một cá nhân. Ví dụ: cài đặt mặc định trên Foursquare sẽ hiển thị cả cho những người không phải là bạn bè của nhau vị trí của những người khác, nếu cả hai cùng ghé năm một địa điểm. Đảm bảo kiểm tra các cài đặt của con bạn.

Rất nhiều ứng dụng ảnh và video cho phép bạn chọn ai có thể xem các hình ảnh và video được gắn thẻ địa lý của bạn. Ví dụ, với Flickr, bạn có thể quản lý việc này bằng cách thay đổi cài đặt bảo mật địa điểm cho ảnh của mình hoặc tạo một hàng rào địa lý. (một cách để làm cho các vị trí địa lý nhất định như nhà riêng hoặc trường học trở nên riêng tư hơn). Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn An toàn cho Flickr của chúng tôi.

Con tôi đang ghé thăm địa điểm nào?
Ghé thăm các địa điểm cá nhân như nhà riêng của bạn, nhà của bạn bè hoặc nhà thờ có thể là một cách không an toàn khi để người lạ biết biết thông tin mà bạn nên giữ riêng tư.

Mức độ cụ thể của việc truyền phát thông tin vị trí là như thế nào?
Dịch vụ dựa trên vị trí theo dõi bạn khi bạn thay đổi địa điểm của mình có thể thu hẹp hoặc mở rộng mức độ cụ thể của vị trí của bạn. Một số dịch vụ cho phép bạn quản lý cài đặt của mình để chỉ hiển thị thành phố, không phải địa chỉ, của quán giải khát trên phố.

Con của tôi có biết người mà chúng đang ghé thăm cùng với không?
Kiểm tra danh sách bạn bè của con bạn và hỏi chúng liệu chúng có biết mọi người chúng đang truyền phát thông tin cho họ hay không. Đảm bảo rằng con bạn quen biết những bạn bè này ngoài cuộc sống thực.

Người khác có thể truyền phát thông tin vị trí của con bạn hay không?
Một số trang cho phép người dùng hiển thị vị trí của họ và vị trí của bạn bè. Kiểm tra các cài đặt của con bạn để xem liệu bạn bè có thể hiển thị vị trí của con bạn hay không.

Các cập nhật có được liên kết với tài khoản khác không?
Nếu các cập nhật trên một mạng xã hội được liên kết với một tài khoản công khai, con bạn có thể đang công bố cho một lượng người xem lớn hơn bạn nghĩ. Kiểm tra cài đặt bảo mật của mỗi tài khoản để đảm bảo rằng các tài khoản được liên kết chỉ được hiển thị cho bạn bè.

Để biết thêm thông tin về địa điểm của bạn trên Yahoo, hãy xem Trung tâm Bảo mật của Yahoo.